Daha Az Atık
.01

Birşeyi atmak, o ürünü yapmakta kullanılan enerji ve kaynakların israf edilmesi demektir. Atılacak şeylerin sayısını azaltmak, maden ocağından çıkarılacak malzemelerin miktarını azaltacaktır.

Azaltın, Yeniden Kullanın, Tamir Edin ve Geri Dönüştürün

Azaltın

Hepimizin aşırı şekilde ambalajlanmış ürünlerden uzak durması gereklidir

 • Ambalajın üretimi için fazladan enerji kullanılır.
 • Bu fazla hacim ve ağırlığın nakledilmesi (kamyon, uçak, gemi ile ya da başka yollarla) gerekecektir.
 • Bu ambalaj çöpe atılacak ve büyük bir atık bertaraf kamyonu ile toplanması gerekecektir.
 • Ambalajlar atık depolama alanlarında çok yer kaplayacaktır.

Geri Dönüşüm Kutuları

Yeniden Kullanın

Herkes ürünlerini mümkün olduğunda uzun süre kullanmaya ve yeniden kullanmaya çalışmalıdır. İnsanlar genelde belli ürünleri sadece bir ya da birkaç kez kullanmaktadır; oysaki bu ürünleri birçok kez yeniden kullanmak mümkündür. Sözgelimi sadece birkez giydiğiniz elbiseler var mı?

Geri Dönüştürün

Geri dönüştürme, yeni baştan imalata göre daha az enerji gerektirir ve daha az kirliliğe yol açar. Sözgelimi:

 • Alüminyum kutu imal ederken eski kutuları kullanmak hammaddeden imalat yapmaktan oniki kat daha az enerji gerektirir.
 • Cam şişeler sözkonusu olduğunda geri dönüşüme tabi tutulan her bir ton cam için nakliye ve işleme süreçleri de dikkate alındığında 315 kg CO2 tasarruf sağlanır.
 • Geri dönüşüme tabi tutulan politenden çanta yapmak için sil baştan çanta yapmaya göre üçte bir daha az sülfür dioksit ve ikide bir daha az azot oksit gerektirir.

Bir geri dönüşüm şekli de ev ve bahçe atıklarının kompostlanmasıdır. Niçin compostlama yapılmalıdır ?

 • Toprak için gübre sağlar; bitki ve sebzelerin daha iyi büyümesine yardımcı olur.
 • Evde hazırlanmış kompostun kullanılması bataklık kömürü alanlarının tükenmesini önlemeye yardımcı olur.
 • Çöp toplama hizmetlerine duyulan ihtiyacı azaltır.
 • Atık depolama alanlarının yükünü azaltır.

Bahçe Kompost Makinesi

Neleri kompostlayabilirsiniz ?

 • Yeşil atıklar (yere dökülen yapraklar, biçilmiş çimen, budanan dallar).
 • Mutfak atıkları (ham sebze ve meyveler, kırılmış yumurta, çay yaprakları ve çay poşetleri).
 • Ayrıca kıyılmış kağıt ve karton.

Yardım kuruluşlarını eşya vermek de mükemmel bir geri dönüşüm yöntemidir. Yardım kuruluşları eski elbiseleri satabilir; ayrıca kitap, müzik CD'si, video, vb. gibi ev eşyalarını da yardım kuruluşlarına verebilirsiniz. Bu şekilde dünyayı küresel ısınmaya karşı korurken başkalarına da yardımcı olabilirsiniz.