Küresel Isınma
.01

Küresel ısınma, bilim adamlarının Dünya yüzeyindeki kademeli sıcak artışına verdikleri addır ve sanayi devriminden bu yana daha da artmıştır.

Son yirmi yıldır küresel ısınmanın etkileri daha fazla hissedilir hale gelmiştir. Bu ısınmaya büyük oranda insan faaliyetlerinin neden olduğuna yönelik çok sayıda kanıt vardır. Başka bir deyişle, insan faaliyetleri sera gazlarının (başlıca karbon dioksit, metan ve azot oksit) birikimi yoluyla atmosferin kimyasal kompozisyonunu değiştirmiştir.

Eğer hiçbir şey yapmazsak ne olur? Artan küresel sıcaklıklar deniz seviyesinin yükselmesine yol açacak, yerel iklim koşullarını değiştirecek, ormanları, tarım ürünlerini ve su kaynaklarını etkileyecektir. İnsan sağlığı, hayvanlar ve birçok ekosistemin de etkilenmesi mümkündür. Çölleşme artabilir ve içinde yaşadığımız çevre tamamen değişebilir.

Ne yapabilirim ?

Hepimiz çalışmak için işe gitmek zorundayız ve hepimiz tüketimi seviyoruz. Ancak birçok şekilde yardımda bulunabiliriz.

Öncelikle, kişisel olarak küresel ısınmaya yaptığımız katkıyı fark etmeliyiz. Karbon Ayak İzi, bugünden başlayarak bu katkıyı nasıl en aza indirebileceğinizi ve gelecekte nasıl doğru ürün tercihlerinde bulunabileceğinizi gösterecektir.

 


Eğer hiçbir şey yapmazsak gelecekte neler olacak ?

  • İklim modeli simülasyonları, 2100 yılına kadar ortalama yüzey hava sıcaklığının 2.5°C artabileceğini öngörmektedir. (Kattenberg vd, 1996).
  • Sıcak mevsimlerdeki "katil" sıcak ısı dalgalarının görülme olasılığı artacaktır. (Karl vd, 1997).
  • Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Değerlendirme Raporu, deniz seviyelerinin önümüzdeki 100 yıl içinde yaklaşık 49 cm yükseleceğini, bunun belirsizlik aralığının 20-86 cm olduğunu hesaplamaktadır.
  • Deniz seviyesinin yükselmesi, doğrudan su baskınları yoluyla kıyı bölgelerinde daha fazla sayıda sel görülmesine ve fırtınaların artmasıyla da daha geniş ve daha yüksekteki alanların da su baskınlarına maruz kalmasına yol açacaktır.
  • Küzey kutbundaki buz tabakasının (mevcut hızla) biraz daha erimesi, Golfstrim'i besleyen okyanus akıntılarının kesilmesi için yeterli olacaktır; Golfstrim'in kesilmesi Britanya'nın 6oC soğumasına yol açacaktır.