Karbon Telafisi
.01

Bizler iklim değişikliğinin ancak her birimizin CO2 salınımını azaltmak için üstüne düşen görevi yapmasıyla durdurulabileceğine inanıyoruz. Özellikle bazı kişi, işyeri ve kurumların CO2 salınımlarını sıfıra indirgemelerinin neredeyse imkânsız olduğunun bilincindeyiz. İşte tam bu noktada, karbon telafisi büyük önem kazanıyor.

Karbon Telafisi Nedir ?

Uçakla seyahat etmek, araba kullanmak, evimizi ısıtmak gibi günlük faaliyetlerimizle enerji harcıyor ve CO2 salınımına neden oluyoruz. Karbon telafisi, açığa çıkan salınımların yine eşdeğer bir CO2 tasarrufu ile karşılanmasıdır.

Nasıl Telafi Edebilirim ?

Karbon telafi işlemi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak Karbon Ayakizi’niz hesaplanır. (Bu işlemi sayfamızdaki “hesap makinası”nı kullanarak gerçekleştirebilirsiniz). İşyeri ve kurumlar için ise iş gereksinimlerine göre uyarlanmış farklı bir hizmet sunuyoruz. www.carbonfootprint.com İkinci aşama salınım azaltma projelerinden ‘karbon telafi kredisi’ satın almayı gerektirir. Bu tip projeler CO2 salınımını önlemekte / ve önlüyor veya bir o kadar CO2’i dünyanın farklı noktalarında etkisiz hale getirmektedir. CO2 salınımı dünyanın her tarafına yayıldığından, bu telafiyi Manchester ya da Mumbai’de yapmış olmanın önemi yoktur. Çevre üzerindeki olumlu etki aynı olacaktır.

Ne Tür Telafiler Satın Alabilirim ve Bunların Yararı Nedir ?

Karbon Ayak İzi (www.carbonfootprint.com) onaylı karbon kredisi ve gönüllü karbon kredisi olmak üzere ikiye ayırdığımız çok geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Onaylı karbon kredileri :

Bu ürünler uluslar arası iklim değişimi fikrinden ortaya çıkmıştır ve son derecede takibe açık ve yasaldırlar. Bu ürünler, şirketlerin aksi takdirde diğer şirketlere ihale edilecek olan karbon emisyonlarını etkisiz hale getirmelerine ve salınım hedeflerini tutturmalarına yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Bu kredileri etkisiz hale getirerek, şirketlerin CO2 salınımlarını azaltmaları için diğer şirketlerin yaptıkları çalışmalara güvenmekten ziyade kendi üstlerine düşeni yapmalarına yardımcı oluyoruz. CO2 tasarrufu yapan şirketleri çalışmalarına devam etmeleri konusunda destekleyerek iklim değişikliğine dikkat çekme hususuna da katkıda bulunmuş olursunuz. Karbon kredilerini satın aldığınızda CO2 tasarrufu zaten yapılmış olacaktır. Bunu yaparak hem kurumların CO2 tasarruflarını sürdürmelerine yardım etmiş hem de pazarı çevre kirliliğine neden olan şirketleri daha fazla kredi almaya zorlayarak daha yüksek bir bedel ödemeleri yönünde değiştirmeye yardımcı olabilirsiniz.

Gönüllü karbon kredileri:

Bu ürünler ise uluslar arası ağaç dikim programlarımızı ve temiz enerji fonumuzu kapsamaktadır (www.carbonfootprint.com). Programlarımız bağımsız kişiler tarafından izlenir ve son derece şeffaf ve güvenilirdir. Ağaçlar ‘CO2 tutma’ olarak bilinen bir işlemle havadaki CO2’i azaltırlar; yani havadaki CO2’i alıp yerine oksijen açığa çıkarırlar. Kenya’da toprak sahiplerinin arazilerine dikilen ağaçlarımız yerel yasalarla korunmaktadır. Ayrıca, ağaçlar ekolojik yaşam alanlarının devamlılığı için bir gereklilik olması yanında yabani hayat için de doğal bir yaşam ortamı oluşturur, biyolojik çeşitliliği arttırır ve çevreyi güzelleştirir. Gelişmekte olan ülkelerde kalıcı toprak kullanımını ve gelir kaynağı elde etmeyi teşvik ederek toplumsal devamlılığı sağlar. Bunun yanında ‘gönüllü karbon standartları’( Verified Emission Reduction- VER) tarafından onaylanan temiz enerji fonumuzdaki projelerimiz sayesinde ‘onaylı salınım azaltma kredileri’(Voluntary Carbon Standard- VCS) de satın alıyoruz.

Karbon Ayak İzi DEFRA’nın ‘En İyi Ölçüm Uygulama Yöntemleri’ ni Onaylıyor mu ?

Karbon Ayak İzi karbon telafisi ölçümünde en iyi yöntemleri belirleyen DEFRA (İngiltere Çevre, Tarım ve Gıda Bakanlığı)’nın bu girişimini çok yerinde bulmaktadır. 2007 sonuna kadar uygulamaya konması beklenen bu yöntem şu günlerde yeniden gözden geçiriliyor. Yöntem henüz duyurulmadığından şu sıralar DEFRA’nın onayladığı bir telafi ölçer yoktur. Biz yinede DEFRA’nın en iyi ölçüm yöntemleri danışma programına katılımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz ve yöntem uygulamaya geçer geçmez onay isteyeceğiz.

Karbon Ayak İzi Telafileri Nasıl Onaylanır ?

Yeşil Enerji

Yenilenebilir enerji çevreye zarar vermeyen, güvenli ve tükenmeyen bir kaynaktır ancak bu kaynak çok az kullanılmaktadır. Hâlihazırda, kanunlar İngiliz firmalarının harcadıkları toplam enerjinin sadece %3’ü oranında yeşil enerji satın almasını gerektirmektedir. Bu bize göre göstermelik uygulamadan başka bir şey değildir ve bu konuda bizimle aynı fikirde olan insanlar olduğunu biliyoruz.

Yenilenebilir Enerjinin Kaynağı Nedir ?

Yenilenebilir enerjiye geçerseniz, kullandığınız enerji muhtemelen ya rüzgâr ya da su gücü ile üretiliyordur. Diğer kaynaklar ise dalga ve gelgit gücü ile güneş enerjisini kapsamaktadır. Ayrıca bio-yakıt, çöplük gazı ve ısı-güç birleşimi gibi henüz kullanımına başlanmamış kaynaklar da mevcut. Evinize küçük rüzgâr panelleri ve güneş ısıtıcısı taktırmanız da mümkün…

O Halde, Yeşil Enerji Tarifeleri Nasıl İşliyor ?

Yeşil tarife ile elektrik kullandığınızda tedarikçi firma yenilenebilir kaynaklardan elde ettiği elektriği enerji hatlarına aktarır. Normalde yeşil enerji taktırmak daha pahalıdır fakat bazı firmalar sizden ek bir ücret talep etmemektedir. Dolayısıyla yeşil elektrik size mevcut firmanıza ödediğinizden daha fazlasına mal olmayacaktır. Hatta buna doğal gaz ihtiyacınızı da eklerseniz bu size daha ucuza da mâl olacaktır. Yeşil enerjiye geçen insan sayısının artması, yeşil enerjinin fiyatının ileride düşmesini sağlayacaktır. Ayrıca birçok firma yeşil enerjiyi şu andaki mevcut sisteminize ödediğinizden çok daha ucuza satmaktadır.

Karbon Ayak İzinizi Azaltmanın En Kolay ve Hızlı Yolu

Yeşil enerjiye geçmek karbon ayak izinizi azaltmanın en çabuk ve en hızlı kolay yoludur. Yalnızca 5–10 dakikanızı ayırarak bir web sitesinin ziyaret ederek yeşil enerjiye geçebilirsiniz. uSwitch gibi yardımcı programlar vasıtası ile semtinizdeki yeşil enerji tarifelerini kolayca birbiri ile kıyaslayıp size en uygun olanını bulabilir ve faturalarınızda tasarrufa gidebilirsiniz.